Bestyrelse eller Advisory Board


Bestyrelse


En bestyrelse har mange opgaver og roller.


Bestyrelsen er den øverste formelle ledelse i et selskab og forestår den overordnede ledelse af selskabet, mens direktøren har ansvar for den daglige ledelse.


Bestyrelsesmedlemmer er registreret i Erhvervsstyrelsen og har et personligt juridisk ansvar for selskabets virksomhed. Bestyrelsen har derfor lovpligtige opgaver, men vigtigst af alt skal bestyrelsen have en tæt dialog og sparring med direktøren.


Bestyrelsen har til opgave at holde virksomhedens strategiske udvikling på ret kurs. Det er her der ses på udviklingen i virksomheden på længere sigt og således sikres det bedste resultat for virksomheden, hvis bestyrelsens sammensætning er den rette.

 

Advisory Board


Et Advisory Board er et udvalg, der rådgiver ledelsen i et selskab, men som ikke er formelt registreret.

Mange nye eller små virksomheder vælger at have et Advisory Board for at drage fordel af andres viden uden bestyrelsens formalitet.


Nogle selskaber har udover selve bestyrelsen nedsat et eller flere Advisory Boards, som rådgiver og sparrer med ledelsen indenfor specifikke områder. Disse selskaber bruger ofte Advisory Boardet som ”screeningsforum” til rekruttering af medlemmer til bestyrelsen.

Vores undersøgelse peger på, at når
bestyrelsesarbejdet i det ejerledede selskab bruges aktivt til at udvikle selskabet, bliver bestyrelsen værdiskabende.

KILDE: CBS UNDERSØGELSE 20208

Det siger vores kunder...

Udtalelse vedr. afklaring


"Det var en god oplevelse at få en snak med Tonny og Jesper om de forhold, jeg ikke kan tale med mine medarbejdere eller andre om."

Udtalelse vedr. bestyrelsesarbejde


"Det har været et frisk pust at få et eksternt medlem ind i vores bestyrelse. Det har samtidigt løftet kvaliteten og professionaliteten på vores møder og tilført en højere værdi til arbejdet i bestyrelsen."


Jakob Thorup, Porsholdt-Andreasen A/SUdtalelse vedr. Advisory Board


"Jeg bruger mit Advisory Board til sparring og til at trykteste mine mange og nogle gange lidt vidtløftige ideer."